borax

Borax Pentahidrat - sac 25 kg
Borax Pentahidrat - sac 25 kg DIVERSE
200,00 RON
Borax Decahidrat - sac 25 kg
Borax Decahidrat - sac 25 kg DIVERSE
200,00 RON