GDPR

Iulie 2020

 

Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Noi, magazinul online Stera Chemicals, apreciem decizia dumneavoastră de a deveni clientul/vizitatorul nostru și recunoaștem că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt importante atât pentru dumneavoastră, cât și pentru noi. În acest scop, dorim sa cunoașteți ce date cu caracter personal colectăm, cum, în ce ocazii și pentru ce scopuri colectăm și utilizăm aceste date, și cui le putem transmite.

 

Acestea sunt motivele pentru care am decis să vă informăm prin această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal („Politica de Prelucrare a Datelor” sau „Politica”) referitor la următoarele aspecte:

 

 1. Cine suntem?
 2. Cui sunt adresate serviciile noastre?
 3. Ce sunt datele cu caracter personal și prelucrarea unor astfel de date?
 4. Ce date prelucrăm cu privire la tine?
 5. În ce mod colectăm și prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal?
 6. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
 7. Daca folosim procese decizionale automatizate, incluzând crearea de Profiluri pe aceasta cale
 8. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?
 9. Transferuri ale datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara spațiului Uniunii Europene si al SEE
 10. Ce măsuri tehnice și de securitate implementam pentru a asigura protecția datelor dumneavoastra cu caracter personal?
 11. Transmiterea de informații către noi
 12. Ce drepturi și obligații aveți în raport cu Noi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm?

 

Prezenta Politică descrie ocaziile, scopurile și modalitățile în care noi prelucrăm anumite categorii de date ale dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul:

 

 • Prin intermediul magazinului online Stera Chemicals de pe website-ul chimicaleonline.ro („Website-ul”) pe care îl operăm, unde este publicată și puteți accesa prezenta Politică („Magazinul Online”);
 • Prin intermediul paginilor noastre de pe rețelele sociale prin intermediul cărora puteți vizualizați și prezenta Politică („Paginile sociale”) și
 • Prin intermediul mesajelor email în format HTML pe care vi le transmitem care conțin o legătură către prezenta Politică și prin intermediul diverselor comunicări pe care le avem cu dumneavoastră.

Astfel, vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi cu atenție și a înțelege conținutul prezentei Politici. Vă rugăm să aveți in vedere că, în cazul în care intenționați să ne transmiteți date cu caracter personal ale unei altei persoane fizice (de ex., cu ocazia unei rezervări pentru alta persoana fizica, etc.), aveți dreptul să ne furnizați astfel de date doar după, și în măsura în care, ați obținut consimțământul acesteia în acest scop și doar după informarea persoanei respective privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal in acest scop si celelalte scopuri menționate în prezenta Politică (noi pornim de la premisa că ați procedat în acest mod, si nu ne asumăm răspunderea în cazuri contrare).

 

 1. Cine suntem?

 

Societatea STERA CHEMICALS S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în comuna Jilava, Șoseaua Giurgiului nr. 292, județ Ilfov, România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/346/2004, având EUID ROONRC J23/346/2004 și CUI/Cod de Înregistrare Fiscala RO11683464 („Stera Chemicals” sau „Operator/ul” sau „Noi”), este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal și entitatea care vă furnizează produse chimice lichide și solide (materii prime chimice) pe măsura necesităților și așteptărilor dumneavoastră prezentate în Magazinul Online („Produsele”).

Ne puteți contacta oricând la:

Adresă: comuna Jilava, Șoseaua Giurgiului nr. 292, județ Ilfov, România

Tel.: +40 21 457 03 22

E-mail: office@sterachemicals.ro  

 

 

 1. Cui sunt adresate Produsele noastre?

 

Produsele oferite de Noi NU sunt adresate în mod direct persoanelor cu vârstă mai mică de 18 ani, și de aceea nici nu solicităm și nu colectăm date cu caracter personal privind persoane cu această vârstă.

În procesul de creare a contului sau de plasare a comenzii prin intermediul Magazinului Online, clienţii trebuie să confirme faptul că au împlinit vârsta de 18 ani (vârsta atingerii majoratului conform legilor actuale din România).

În cazul în care descoperim/suntem informați că am colectat date cu caracter personal privind persoane care nu au împlinit vârsta legală de majorat fără a exista acordul reprezentanților legali ai acestora, vom verifica de îndată și, când  legea cere acest lucru, fie (i) vom obține de îndată consimțământul expres al reprezentanților legali pentru a prelucra acestea date, fie, în caz de imposibilitatea de obțirene a acestui consimțământ, (ii) vom șterge aceste informații din evidențele noastre și ne vom asigura de ștergerea acestora și din evidențele persoanelor noastre împuternicite/operatorilor noștri asociați.

 

 1. Ce sunt datele cu caracter personal și prelucrarea de astfel de date?

 

Datele cu caracter personal” sunt datele care identifică o persoană fizică sau care se referă la o persoană fizică identificabilă. Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi IP-ul computerului unei persoane fizice, adresa MAC a computerului sau telefonului mobil al unei persoane fizice, etc.), dar, dacă sunt asociate cu o persoană fizică, ne ajută să o putem identifica, și se circumscriu astfel noțiunii de ”Date cu caracter personal”.

Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de Date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

 1. Ce Date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră?

 

Politica noastră este aceea de a colecta doar acele Date cu caracter personal ale dumneavoastră ca persoană fizică ce ne sunt strict necesare pentru a vă oferi Produse de cea mai înaltă calitate, cât și livrarea acestora în cele mai bune condiții (conform principiului minimizării prelucrării de date cu caracter personal). Ca regulă generală, colectăm, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile, următoarele Date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră:

 • Nume și prenume
 • Adresă de facturare
 • Adresă de livrare
 • Adresă de e-mail
 • Numărul de telefon
 • Parola din contul dumneavoastră
 • Informații referitoare la plata Produselor comandate de dumneavoastră
 • Informații (de ex., cerințe speciale) oferite de dumneavoastră cu privire la Produsele pe care doriți să le achiziționați
 • Activitațile dumneavoastră cu ocazia navigării în Magazinul Online
 • Interesele și preferințele dumneavoastră legate de Produsele din Magazinul Online
 • Geo-localizarea dispozitivului/echipamentului terminal de pe care vă autentificați și navigați în contul de client creat în Magazinul Online
 • Date furnizate de identificatori online (inclusiv de tip cookie) cu ocazia navigării în Magazinul Online.

 

 1. În ce scopuri și modalități prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Noi prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal strict în scopurile de (i) a adapta gama noastră de Produse la dorințele dumneavoastră și a îmbunătăți Produsele noastre, și (ii) a vă putea livra Produsele comandate.

 

În anumite cazuri, vă vom solicita să ne furnizați în mod direct datele dumneavoastra cu caracter personal, în alte cazuri vom avea acces la aceste date în mod indirect. În anumite cazuri, dacă nu veți fi de acord cu prelucrarea lor, există riscul să nu vă putem furniza Produsele comandate pentru că ne va fi imposibilă executarea propriilor obligații legale și/sau contractuale. Astfel, Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate în scopurile prevăzute la literele A-D, F, G, I, K-L, O din tabelul de mai jos ne sunt necesare în vederea fie a vânzării și livrării Produselor comandate de dumneavoastră (deci pentru încheierea și executarea contractelor încheiate cu dumneavoastră), fie pentru respectarea unei obligații legale ce ne incumbă, astfel că refuzul dummneavoastra ca noi să prelucrăm aceste date poate determina imposibilitatea încheierii unui raport contractual pentru Produsele oferite de noi și/sau a respectării unor obligații legale care ne revin.

 

De asemenea, exceptând Datele cu caracter personal prelucrate conform acestei politici, Noi nu vă vom solicita, și vă recomandăm să nu ne transmiteți/dezvăluiți nesolicitat, cu ocazia și/sau în legătură cu vânzarea și livrarea Produselor comandate, în alt mod, alte Date cu caracter personal, în special dintre cele considerate sensibile conform legii (de ex., nelimitativ, numărul cardului de sănătate, codul numeric personal, date referitoare la originea etnică sau rasială, originea rasială sau etnică, opinii politice, confesiune religioasă/convingeri filozofice, apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea / date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, informații cu privire la sancțiuni administrative sau penale, sau la investigații penale în curs, care va privesc pe dumneavoastră și/sau pe alte persoane fizice). În cazul în care acest lucru se va întâmpla (inclusiv accidental) vom lua de îndată măsuri de ștergere/distrugere a Datelor cu caracter personal respective din evidențele noastre.

 

Nr. crt.

În ce scop prelucrăm datele dumneavoastra cu caracter personal?

Ce Date cu caracter personal prelucrăm, și în ce cazuri, modalități și scopuri?

Care este temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal?

 

Date cu caracter personal (“Date”) pe care le obținem în mod direct de la persoanele vizate

A.

Crearea unui cont de client în Magazinul Online

 

 

 

Vă putem crea un cont de client în Magazinul Online în procesul de solicitare de către dumneavoastră a deschiderii unui cont de client, doar dacă ne oferiți în mod voluntar următoarele Date:

ü  Numele și prenumele

ü  Adresa de facturare

ü  Adresa de livrare (dacă diferă de adresa de facturare)

ü  Număr de telefon

ü  adresa de email

ü  parola

ü  Persoana de contact și numărul acesteia de telefon în cazul contul create pe numele unei persoane juridice

 

De asemenea, următoarele Date vor fi evidențiate în contul dumneavoastră de client (unele din acestea ulterior lansării unei prime comenzi de Produse):

ü  istoricul comenzilor

ü  lista de cumpărături (daca decideți să plasați anumite Produse în coșul de cumpărături)

ü  Produsele dumneavoastră favorite

 

În general, listele de cumpărături cât și produsele favorite rămân salvate pe perioadă nedeterminată în cadrul contului dumneavoastră de client, cu excepția cazului în care vă ștergeți contul de client (situație în care noi îl vom dezactiva de îndată).

 

Veți putea șterge, în orice moment și indiferent de motiv, contul dumneavoastră de Client prin accesarea butonului Anulează cont existent în Contul dumneavoastră. Contul dumneavoastră de Client va fi șters de îndată ce primim această solicitare, urmând a vă confirma ulterior prin email ștergerea Contului.

În plus, dacă nu vă utilizați Contul timp de 3 (trei) ani, acesta va deveni inactiv și va fi șters automat după anunțarea dumneavoastră la adresa de email furnizată, în afară de cazul în care vă opuneți în mod expres într-un termen de 10 ZILE.

Interesul nostru legitim(articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor). Interesul nostru legitim rezultă din dorința de a facilita procesul de comanda a Produselor noastre, obținând și susținând astfel satisfacția dumneavoastră.

 

Executarea contractului (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor)

B.

Efectuarea de cumpărături de Produse în Magazinul Online

În cazul în care decideți să efectuați cumpărături ale Produselor existente în Magazinul Online, puteți plasa Produsele dorite în coșul de cumpărături și ulterior lansa comanda prin intermediul Magazinului Online.

 

De fiecare dată când lansați o comandă vom colecta și prelucra următoarele Date, necesare pentru a vă putea vinde și livra Produsele comandate și, implicit, pentru a putea emite facturile aferente plății prețului acestor Produse:

ü  nume și prenume

ü  adresa de facturare

ü  adresa de livrare (dacă este diferită de adresa de facturare)

ü  adresa de email

ü  numărul de telefon

ü  orice alte informații pe care ni le oferiți voluntar cu privire la comandă (de ex., preferințe speciale privind Produsele comandate).

Când confirmăm o comandă a dumneavoastră de Produse, și când vă anunțăm că Produsele urmează sa fie livrate prin intermediul furnizorilor noștri de servicii de curierat/transport rapid, vom prelucra următoarele Date ale dumneavoastră:

ü  adresa de e-mail,

 

pentru a vă informa cu privire la situația comenzii/livrării dumneavoastră.

Dacă ne furnizați date cu caracter personal ale unei alte persoane (de ex., dacă cumpărați un Produs care va fi livrat unei alte persoane), vom colecta și prelucra doar datele strict necesare pentru a putea livra acele Produse, respectiv:

ü  numele și prenumele persoanei care va primi Produsul

ü  adresa de livrare, și

ü  numărul de telefon.

Executarea contractului (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor)

Pentru vă putea onora comenzile, a livra Produsele la adresa indicată, a ne executa obligațiile de garanție asociate produselor, sau, după caz, a face un retur de Produse.

 

Îndeplinirea unor obligații legale (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor), respectiv pentru conformarea cu obligațiile impuse de prevederile legale aplicabile (de exemplu, obligațiile din domeniul fiscal-contabil, protecția consumatorilor).

C.

Plata Produselor/ restituirea plății în caz de retur de Produs/ anulare comandă

Atunci când optați pentru plata online a Produselor comandate, vă rugăm să rețineți că detaliile cardului (tipul cardului, numărul cardului, numele titularului, data expirării și codul Card Secure Code sau Card Verification Code) pe care îl folosiți pentru plata 3D Secure a cumpărăturilor din Magazinul Online nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de către Noi, ci doar de către entitatea de autorizare a tranzacției sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate veți fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care le folosiți pentru plata online.

În legătura cu plata online a Produselor, Noi vom prelucra doar următoarele date pe care le trimitem către partenerul nostru de autorizare a plăților/ tranzacțiilor online:

ü  nume și prenume;

ü  ID comandă;

ü  data inițierii și data finalizării tranzacției;

ü  ID tranzacție;

ü  situație plată (plată efectuată/ neefectuată);

ü  suma tranzacționată (după caz).

 

În caz de retur / anulare comendă de către dumneavoastră, vom colecta și prelucra următoarele date:

ü Codul IBAN al contului bancar și banca la care este deschis contul bancar,

furnizat pentru a vă putea restitui banii plătiți pentru Produsele returnate sau banii plătiți online pentru comenzile anulate.

 

Executarea contractului

(articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor)

Pentru a asigura suportul necesar procesării de către partenerii noștri autorizați să intermedieze plata produselor comandate de tine

 

Executarea contractului (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor)

Pentru vă putea onora solicitarea de returnare de plăți pentru Produsele returnate/comenzile anulate, a ne executa obligațiile de garanție asociate produselor.

 

Îndeplinirea unor obligații legale (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor), respectiv pentru conformarea cu obligațiile impuse de prevederile legale aplicabile (de exemplu, obligațiile din domeniul fiscal-contabil, protecția consumatorilor).

D.

Livrarea Produselor către dumneavoastră

Vă vom livra Produsele la adresa indicate de dumneavoastră, prin furnizorii noștri de servicii de curierat/transport rapid, cu care partajăm strict datele necesare livrării Produselor:

 

ü  nume și prenume;

ü  adresa de livrare;

ü  numărul de telefon;

ü  valoarea sumei plătibilă cu ramburs, în cazul în care optați pentru plata la livrare (după caz).

 

Executarea contractului

(articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor)

Îndeplinirea obligațiilor noastre legate de livrarea Produselor către dumneavoastră în condițiile și termenul de livrare agreat.

E.

Transmiterea prin email de comunicări comerciale (newsletter) cu privire la Produsele comercializate de Noi în Magazinul Online

În cazul în care decideți să vă abonați la newsletter-ul nostru online prin înscriere pe Website la rubrica Newsletter, sau, după caz, dacă ați comandat anterior Produse de pe Magazinul Online, Noi vom colecta și prelucra următoarele Date:

ü  Adresă de email,

ü  Numele dumneavoastră

 

cu scopul de a vă transmite ultimele noutăți/promoții cu privire la Produsele noastre, evenimentele noastre, ofertele speciale, revenirea în stoc a unui Produs dorit, lansarea de Produse noi, sau transmiterea de email-uri prin intermediul cărora vă reamintim că ați plasat anumite Produse în coșul de cumpărături fără a finaliza comanda.

 

Abonarea la newsletter se face în doi pași (procedură “double opt in”). După trimiterea formularului de abonare, primiți de la Noi un e-mail cu un link de confirmare a abonării. Pentru a deveni abonat, e nevoie să confirmați accesând link-ul din e-mail, în termen de 14 zile.

 

Ca urmare a abonării, vă vom trimite maximum un email pe săptămână care va conține informații particularizate special nevoilor dumneavoastră privind Produsele noastre.

Dacă nu mai doriți să primiți newslettere de la Noi, vă puteți dezabona oricând prin accesarea link-ului de dezabonare existent în mesajele email transmise de Noi sau prin transmiterea unui email la adresa […] cu mesajul “Dezabonare newsletter”. În cazul în care veți opta pentru dezabonarea de la a primi newslettere, vom stoca și, implicit vom  prelucra în continuare adresa dumneavoastră de email într-o lista distinctă ce cuprinde adresele de email ale tuturor persoanelor care nu mai doresc primirea de newslettere din partea noastră.

 

Vă rugăm să aveți în vedere că adresele de email ale celor care s-au abonat la newsletter pe Magazinul Online sunt șterse automat periodic (o data la șase luni). Dacă doriți să primiți în continuare newslettere de la Noi, vă rugăm să introduceți periodic adresa dumneavoastră de email în rubrica Newsletter existentă pe Magazinul Online.

Consimțământul dumneavoastră cu privire la primirea de comunicări comerciale (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor)

 

Interesul nostru legitim, respectiv în scopul îmbunătățirii Produselor oferite de Noi (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesul nostru legitim

(articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor). Pentru a ține o evidență distinctă cu persoanele care și-au retras consimțământul privind primirea de newslettere din partea noastră.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Asistență și suport clienți

Pentru a vă asigura suportul necesar cu privire la contul dumneavoastră creat în Magazinul Online sau cu privire la comenzile de Produse lansate de dumneavoastră, va fi necesară prelucrarea următoarelor Date:

ü  nume și prenume

ü  adresa de email și/sau numărul de telefon (după caz)

ü  numărul comenzii dumneavoastră

ü  orice alte informații cu privire la comanda respectivă necesare pentru acordarea suportului.

 

Prelucrarea acestor date este necesară atât pentru confirmarea identității dumneavoastră cât și pentru furnizarea de informații de aistență și suport.

Executarea contractului

(articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor)

Îndeplinirea obligațiilor noastre pe parcursul executării contractului încheiat cu dumneavoastră

 

 

G.

Soluționarea de cereri, întrebări și/sau reclamații

 

Când primim cereri, întrebări sau reclamații de la dumnevoastră telefonic sau prin email (fie prin accesarea Formularului de contact de pe Website sau prin transmiterea unui email la una din adresele noastre de email), vom colecta și prelucra după caz următoarele Date:

ü  nume și prenume

ü  adresa de email

ü  numărul de telefon

ü  orice alte informații pe care ni le furnizați cand ne contactați

 

Nota: Prelucrarea acestor Date ne este necesară pentru a avea ține o evidentă a acestor cereri, întrebări, reclamații, pentru a face dovada acestora, pentru a ține la curent petenții cu stadiul soluționării acestora, și pentru a le transmite răspunsul nostru la acestea.

Interes nostru legitim,

(articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor)

În scopul îmbunătățirii calității Produselor noastre, astfel încât să vă furnizăm Produse de cea mai bună calitate, adaptate solicitărilor dumneavoastră.

 

Îndeplinirea unor obligații legale (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor), respectiv pentru conformarea cu obligațiile impuse de prevederile legale aplicabile în domeniul protecției consumatorilor).

H.

Analiza satisfacției clienților noștri sau vizitatorilor Magazinului Online (cereri/întrebări, sugestii, aprecieri sau critici transmise prin email sau prin intermediul Magazinului Online)

În scopul analizei satisfacției clienților/vizitatorilor noștri cu privire la Produsele comercializate în Magazinul Online, colectăm și prelucrăm următoarele date:

ü  numele și prenumele clientului Magazinului Online (în cazul clienților autentificați în conturile lor care decid să plaseze cu privire la produsele achiziționate sugestii, aprecieri, critici la rubrica Comentarii aferentă fiecărui Produs din Magazinul Online),

ü  nume și prenume și adresa de email în cazul sugestiilor, aprecierilor și/sau criticilor transmise prin email de către clienții/vizitatorii Magazinului Online,

ü  sugestiile, aprecierile, criticile clientului/vizitatorului Magazinului Online.

 

Toate Datele pe care ni le-ați furnizat în cadrul cererilor/întrebărilor, sugestiilor, aprecierilor sau criticilor transmise către noi prin intermediul Magazinului Online sau prin e-mail, sunt șterse de Noi cel târziu după 90 de zile de la primire/răspunsul final care ți-a fost oferit (după caz). Păstrarea pe o durată de maximum 90 de zile se explică prin faptul că uneori se poate întâmpla ca dumneavoastră, în calitate de client, să ne contactați din nou în legătură cu un răspuns în aceeași privință, iar Noi trebuie să putem consulta corespondența anterioară. Experiența a arătat că, de regulă, după 90 de zile, nu mai apar întrebări referitoare la răspunsurile noastre.

Interes nostru legitim,

(articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor)

În scopul îmbunătățirii calității Produselor noastre, astfel încât să vă furnizăm Produse de cea mai bună calitate, adaptate solicitărilor dumneavoastră.

 

I.

Raportări

 

Prelucrăm Datele dumneavoastră pentru pregătirea și depunerea situațiilor și documentelor financiar-contabile și fiscale prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.

Îndeplinirea unor obligații legale (pentru conformarea cu obligațiile impuse de prevederile legale în vigoare aplicabile în materie fiscală și financiar-contabilă)

J.

Formularea de acțiuni/exercitarea de apărări în justiție

 

Pentru a ne proteja drepturile legale și interesele legitime, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal necesare formulării de actiuni/exercitării de apărări în justiție (incluzand pregatirea documentației aferente si parcurgerea procedurilor/formalitatilor legale aferente) în raport cu instanțe/autorități/instituții/alți terți.

 

Interes legitim (pentru a asigura respectarea drepturilor și intereselor legitime ale noastre)

K.

Furnizarea de informații și documente în proceduri/investiga-ții în raport cu autorități/instituți/alte entități competente legal

În cazul unor: (i) solicitări exprese ale ale autorităților/instituțiilor/altor entități competente legal în cadrul unor proceduri/investigații formale; ori (ii) necesității îndeplinirii unor obligații legale de informare/raportare către autorități/instituții/alte entități competente legal ce ne revin - vom furniza în mod excepțional și conform legii exclusiv Datele dumneavostră cu caracter personal solicitate în mod expres de aceste autorități sau instituții sau care trebuie să fie furnizate acestor autorități/instituții/entități conform legii și vom documenta aceste demersuri în scop de probă.

Îndeplinirea unei obligații legale (pentru conformarea cu obligațiile specifice impuse de prevederi legale referitoare la, de ex., nelimitativ, prevenire și protecție împotriva fraudelor, spălării banilor, actelor de terorism, etc.)

L.

Prevenirea și detectarea fraudei, spam-ului sau a altor activități ilegale, inclusiv activități neautorizate; punerea în aplicare a dispozițiilor legale

Putem folosi anumite informații din Aplicație (inclusive Date obținute de la tine) în vederea prevenirii, detectării, investigării unor potențiale fraude și/sau potențiale activități interzise/ilegale. Astfel, asemenea prelucrări pot include mesaje care au fost raportate de către utilizatori ca Spam, care sunt suspecte, care utilizează serviciile de autentificare ale sistemului de operare, dacă este cazul.

Astfel, putem prelucrare anumite Date pentru a ne conforma cu prevederile legale aplicabile.

Dacă contul tău din Magazinul Online a fost blocat, te rugăm să ne contactezi pentru asistență.

Îndeplinirea unor obligații legale (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor)

 

Date pe care le colectăm automat

M.

Mentenanța și securizarea Website-ului pe care operăm Magazinul Online

 

Pentru mentenanța și securizarea Website-ului nostru pe care operăm Magazinul Online, putem prelucra Date ale vizitatorilor acestuia constând în următorii identificatori online:

o  Adresa IP;

o  Adresa MAC;

o  Browser-ul de Internet utilizat la vizitarea Magazinului Online;

o  versiunea sistemului de operare al dispozitivului utilizat de vizitatorul Magazinului Online pentru conectarea la Internet cu ocazia vizitării Magazinului Online;

o  Date de protocol IT (de ex., HHTP/HTTPS);

o  Localizarea dispozitivului/echipamentului terminal utilizat de vizitator pentru conectarea la Internet cu ocazia vizitării Website-ului (dacă este activată vreo aplicație de geo-localizare).

 

Mai exact, prelucrăm Datele dumneavoastră mai sus-mentionate pentru:

o   a asigura funcționarea adecvata a Website-ului;

o  afișarea corectă a conținutului Magazinului Online de pe Website;

o  îmbunătățirea Website-ului;

o  parametrarea dispozitivului/echipamentului terminal de pe care vă conectați la Website;

o  a asigura securitatea Website-ului și a vă proteja împotriva fraudelor/breșelor de securitate IT în ceea ce privește Website-ul;

o  identificarea și remedierea eventualelor defecțiuni care împiedică utilizarea Website-ului.

Interes nostru legitim

(articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor)

În scopul implementării și menținerii măsurilor de securitate a Website-ului și a Magazinului Online)

 

N.

Identificatori online de tip Cookie și tehnologii similare

(cand navigati în Magazinul Online de pe Website)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Când navigați pe Magazinul Online de pe Website putem folosi cookie-uri și alte tehnologii similare care colectează automat Date ale dumneavoastră pentru: (i) funcționarea corespunzatoare a Magazinului Online (de exemplu, plasarea și menținerea Produselor comandate în lista de cumpărături), (ii) a obține anumite informații despre acțiunile dumneavoastră în Magazinul Online, (iii) a ne îmbunătăți Magazinul Online, de ex., nelimitativ, prin estimarea audienței și a tipurilor de utilizări în Magazinul Online, recunoașterea dumneavoastră când reveniți în Magazinul Online, etc.).

 

Pentru mai multe detalii cu privire la colectarea automată de Date prin intermediul cookie-urilor aferente Magazinului Online, precum și privind modalitatea de a refuza aceste cookie-uri și/sau tehnologii similare, vă invităm să consultați Politica de utilizare cookie-uri si tehnologii similare publicată în Magazinul Online.

Interes legitim (pentru a asigura funcționarea optimă a Website-ului și pentru îmbunătățirea ofertei noastre de Produse)

 

 

 

 

 

 

 

Date cu caracter personal pe care le obținem din alte surse

O.

Livrarea către dumneavoastră a Produselor comandate din Magazinul Online

În cazul în care o persoană a comandat Produse din Magazinul Online pentru a fi livrate către alte persoane (dumneavoastră), vom colecta și prelucra următoarele Date ale dumneavoastră furnizate de persoana care plasează comanda:

Ø  nume și prenume

Ø  adresă de livrare

Ø  orice alte informații furnizate de clienții noștri cu privire la livrarea Produselor către dumneavoastră

 

Executarea contractuluiîncheiat cu clienții noștri

(articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor)

 

Interesul nostru legitim

(articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor)

Este necesar să vă prelucrăm Datele pentru livrarea Produselor.

P.

Navigare pe rețele de socializare

Magazinul Online Stera Chemicals este prezent pe portalul comunității Facebook (pentru a partaja conținutul Website-ului nostru și pentru a da posibilitate clienților actuali și potențiali să se informeze despre cele mai recente promoții ale noastre privind Produsele comercializate în Magazinul Online.

Dacă ne dați like pe pagina noastră de Facebook (intitulată “Stera Chemicals”), vom utiliza această Dată a dumneavoastră pentru a putea comunica cu dumneavoastră și, eventual, pentru a va putea transmite oferte personalizate către contul dumneavoastră de Facebook prin utilizarea serviciului de audiențe personalizate bazate pe liste de clienți.

Dacă doriți informații suplimentare despre modul în care platforma Facebook vă prelucrează Datele, vă rugăm să vizitați secțiunile relevante (în prezent „Confidențialitate” și „Condiții și politici”) pe Website-ul:  www.facebook.com.

Astfel, vă rugăm să țineți cont că este obligația platformei Facebook de a asigura respectarea reglementărilor legale aplicabile în domeniul protecției și prelucrării datelor cu caracter personal.

Consimțământ

articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor)

Pentru transmiterea de oferte personalizate pe Facebook (prin utilizarea serviciului de audiențe personalizate bazate pe liste de clienți) 

 

 

În cazul în care vom decide să prelucrăm Datele tale cu caracter personal în alte scopuri decât cele mai sus-menționate, respectiv în baza Art. 6, alin. (1), litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor nr. 679/2016, și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General privind protecția datelor, respectiv în baza consimţământului tău, vă vom transmite o notificare de informare separată, pentru a îți permite să îți exprimi consimţământul expres, liber, specific, și informat în condițiile prevăzute în respectivul regulament.

 

 1. Cât timp reținem Datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Pentru a determina perioada adecvată pentru stocarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, ținem cont de cantitatea, natura și sensibilitatea lor, de potențialul de risc de vătămare rezultat din prelucrarea și dezvăluirea neautorizate, scopurile pentru care prelucrăm aceste date și dacă putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace mai puțin intruzive, cerințele legale aplicabile care ne impun stocarea pentru anumite perioade de timp, bunele practici convenite în domeniul lor de prelucrare, precum și modalitatea în care ne putem asigura ca datele prelucrate sunt corecte și actuale.

Astfel, stocăm Datele dumneavoastră strict pentru perioadele de timp necesare îndeplinirii fiecăruia dintre scopurile mai sus-mentionate in prezenta Politica si conform politicii noastre interne de retenție a datelor cu caracter personal conform legilor aplicabile (inclusiv legislația specială și generală aplicabilă in vigoare în materie de arhivare de date/documente).

De exemplu, Datele legate de plăti/facturare vor fi stocate pe o perioada de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea.

Datele disponibile în contul dumneavoastră vor fi păstrate pe toată perioada în care dețineți un cont de client în Magazinul online.

Datele privind identificatori online vor fi păstrate conform termenelor menționate în Politica de utilizare cookie-uri si tehnologii similare.

 

În cazul în care ne-ați oferit consimțământul la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal mentionate în tabelul de mai sus, vom prelucra aceste date până la realizarea  scopurilor mai sus-menționate, sau până la data retragerii consimțământului dumneavoastră, oricare dintre aceste date intervine prima, cu excepția cazurilor în care avem obligația legală să prelucram aceste date pentru perioade mai lungi de timp.

La finalul perioadelor de retenție aplicabile, dacă și în măsura în care nu vom mai avea motive legale, interese legitime, ori consimțământul dumneavoastră de a vă prelucra Datele cu caracter personal (în cazurile aplicabile), aceste Date vor fi eliminate din evidențele noastre în conformitate cu procedurile noastre interne si cu legile aplicabile (prin modalitati care pot include arhivarea, anonimizarea si/sau distrugerea acestor date, de la caz la caz).

 

 1. Procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri în mod automat

 

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta Politică nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv pentru crearea de profiluri.

 

 1. Cine are acces la Datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Scopul nostru este acela de a vă asigura cea mai bună experiență în contextul navigării pe Website și în Magazinul Online și al vizionării/achiziției Produselor noastre și, pentru a obtine acest lucru, putem acorda acces (integral/parțial) la Datele dumneavoastră unora dintre angajații noștri care si-au asumat obligații de confidențialitate în legătura cu datele cu caracter personal la care pot avea acces în exercitarea atribuțiilor lor de serviciu, precum și catre parteneri de afaceri pe care i-am selecționat cu responsabilitate, si doar strict în măsura necesară pentru ca aceștia să-și poată îndeplini obligațiile asumate față de noi prin contractele incheiate cu noi.

 

Atunci când externalizăm anumite activități/servicii/obligații care presupun prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către parteneri ai noștri de afaceri, depunem toate eforturile rezonabile pentru a verifica în prealabil dacă aceștia asigura protecția Datelor dumneavoastră prin măsuri stricte tehnice și de securitate și încheiem cu fiecare dintre aceștia contracte (separate sau în formă de acte adiționale) de prelucrare a acestor date. Astfel, Datele dumneavoastra pe care le divulgam către partenerii noștri de afaceri sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care le sunt necesare pentru executarea obligațiilor lor și le interzicem acestora să le utilizeze în vreun alt scop fără informarea și acordurile cerute de lege.

 

Unii dintre acești parteneri de afaceri sunt terți care nu trebuie sa prelucreze Date ale dumneavoastră, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor/activităților/obligațiilor, sau în interacțiunile lor cu Noi (de ex., societăți care prestează servicii de întreținere tehnică, auditori financiar-contabii, consultanți juridici, etc.).

Mai exact, divulgam unele Date către terțe părți (furnizorii și partenerii noștri) pentru realizarea unor funcții și servicii necesare pentru navigarea pe Website și în Magazinul Online, pentru vizionarea, achiziționarea și livrarea Produselor noastre din Magazinul Online, pentru realizarea de marketing/publicitate a Produselor noastre și de analiză a satisfacției clienților cu privire la Magazinul Online și la Produsele noastre, dupa cum urmeaza:

 • furnizorii noștri care asigură serviciile de curierat/transport rapid necesare pentru livrarea Produselor;
 • Furnizorul care ne-a pus la dispoziție platforma de operare a Magazinului Online și presteaza servicii de asistență tehnică cu privire la acesta;
 • furnizorul serviciilor de comunicări comerciale (newsletter) prin email și de transmiteri de corespondență via email din Statele Unite ale Americii;
 • protecesatorul de plăți autorizați de noi să intermedieze plățile în sistem protejat SSL și conform cu regulile PCI DSS;
 • furnizorul nostru de servicii de analiză prin intermediul cookie-urilor existente pe Website din Statele Unite ale Americii;
 • furnizorul care asigură găzduirea Website-ului nostru în România.

 

Divulgarea datelor dumneavoastra cu caracter personal către autorități/instituţii publice sau organe judiciare

 

Putem transmite unele din Datele dumneavoastră către autorități/instituții publice competente, atunci când ne impune legea (de ex. pentru investigarea fraudelor, prevenirea și combaterea spălării banilor, depunerea declarațiilor/situațiilor financiar-contabile la autoritățile financiar-fiscale, indicarea unor posibile acte criminale sau amenințări la adresa siguranței publice (dacă supectăm că ați fost implicați sau afectați într-un incident care implică un comportament criminal sau potențial criminal, dacă suspectăm că s-a comis o fraudă sau o infracțiune cibernetică, dacă primim amenințări sau comunicări rău intenționate adresate noua sau unor terți, etc.), sau către instanțe/organe judiciare, atunci când ne exercitam/apărăm drepturi legale/interese legitime în justiție.

 

Modificari societare

 

Putem transfera Date ale dumneavoastră către terți în cazul in care vom parcurge proceduri de reorganizare, fuziune, înstrăinarea participațiilor, cu privire la societatea care operează Magazinul Online, ori asocieri sau înstrăinarea unei părți sau a întregii activități de afaceri a acestei societati. Pentru acest scopuri, ne vom asigura că orice potențial cumpărător va adopta și va implementa măsurile tehnice și de securitate adecvate pentru protecția Datelor dumneavoastră, iar părțile tranzactiilor mai sus-mentionate vor semna în prealabil contracte de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru scopul tranzacției/lor intentionate.

 

 

 1. Transferuri ale datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara spațiului Uniunii Europene si al SEE

 

Ca regulă generală, Datele dumneavoastră nu vor fi transferate (inclusiv prin stocare) într-o țară situată în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European („SEE”).

 

Totuși, unele Date ale dumneavoastră vor putea fi transferate către anumiți parteneri ai noștri care ne ajută să vă oferim cea mai bună experiență cu privire la Produsele noastre din Magazinul Online și sunt stabiliti în afara Uniunii Europene si al Spatiului Econonmic European. Însă, cu fiecare dintre acești parteneri am depus eforturi rezonabile pentru a ne asigura că sunt implementate măsuri adecvate de protecție a datelor dumneavoastră. În concret, acești parteneri sunt:

 

 1. Furnizorul nostru de servicii de analiză Google Analytics, stabilit in Statele Unite, care deține certificarea PrivacyShield (Scutul de Confidențialitate UE-SUA) la secțiunea non-HR, asigurând astfel un nivel adecvat de securitate a datelor, recunoscut de Comisia Europeană;

 

 1. Furnizorul nostru de servicii de email marketing, stabilit in Statele Unite, care deține certificarea PrivacyShield (Scutul de Confidențialitate UE-SUA) la secțiunea non-HR, asigurând astfel un nivel adecvat de securitate a datelor, recunoscut de Comisia Europeană;

 

Daca vom transfera Date ale dumneavoastră și către alți terti situați în tari care nu asigură un nivel adecvat de protecție conform legilor aplicabile, ne angajăm să depunem toate eforturile rezonabile pentru a asigura că respectivii terti respectă termenii și condițiile din această Politică și că astfel de transferuri respectă prevederile legale aplicabile in materie de protectia a datelor cu caracter personal.

 

 1. Ce măsuri tehnice si organizationale am implementat pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal?

 

Am implementat măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura un nivel adecvat de securitate pentru colectarea, prelucrarea pe alte cai și păstrarea în siguranță a datelor dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv împotriva accesului neautorizat la acestea, al utilizării lor neautorizate, si de asemenea impotriva distrugerii, pierderii sau alterării acestora. Aceste măsuri includ, fără a se limita la, folosirea de tehnici de criptare, acordarea de drepturi de acces restricționat la sistemele noastre fizice și de IT, impunerea de obligații de confidențialitate angajaților și partenerilor noștri de afaceri.

Pe lângă asigurarea mediului operațional, utilizăm metode de criptare. Informațiile oferite de dumneavoastră sunt transmise și verificate în mod automat, în formă criptată, cu ajutorul unui protocol SSL (Secure Socket Layer), pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor de terți. SSL permite browserului dumneavoastră să se conecteze la o pagină web și să selecteze în mod transparent și de comun acord cu serverul un canal de comunicații securizat. SSL este sistemul de tranzacții securizate cel mai utilizat și cel mai popular în prezent. În acest sens, puteți observa faptul că bara de stare a browserului dumneavoastră conține simbolul lacătului și că linia de adresă începe cu „https…“.

În plus, depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura (inclusiv prin contractele încheiate cu aceștia) că și parteneri noștri de afaceri care pot avea acces la Date ale dumneavoastră în contextul serviciilor furnizate nouă gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrare.

În cazul în care va exista un incident de securitate care implică Datele dumneavoastră, vom face toate notificările și vom adopta toate măsurile necesare prevăzute de prevederile legale în vigoare.

 

 1. Transmiterea de informații către noi

Comunicarea prin Internet/alte cai electronice nu este în întregime sigură și de aceea, când ne trimiteți informații/date cu caracter personal pe această cale (de ex., prin email, prin intermediul Magazinului Online, sau prin orice alt mijloc electronic), vă asumați riscuri.

Nu ne putem asuma responsabilitatea pentru niciun tip de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputației, daune, datorii sau orice altă formă de pierdere sau de prejudiciu suferită de dumneavoastră ca rezultat al deciziei dumneavoastră de a ne transmite informații/date (inclusiv personale) prin mijloace electronice, în afară de obligațiile noastre legale imperative (inclusiv în domeniul protecției datelor cu caracter personal) și de cele asumate prin contractele încheiate cu dumneavoastră.

 

 

 

 1. Ce drepturi aveti in legatura cu prelucrarea de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal?

 

În contextul prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la Datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi și, în caz afirmativ, de a avea acces la aceste date și la condițiile în care acestea sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri specifice către noi in calitate de operator de date;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat): puteti sa ne solicitati, prin adresarea unei cereri specifice în acest sens către noi ca operator de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, iar persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ. Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor dacă: (i) suntem ținuți să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor și/sau intereselor noastre legitime în justiție;
 3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să ne permită nouă ca operator să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care noi, ca operator de date nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale noastre ca operator de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;
 5. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat nouă ca operator de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
 8. Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) situată înB-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon +40.318.059.211 / +40.318.059.212, email anspdcp@dataprotection.ro și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate oricând. În acest scop, puteți adresa solicitări specifice, datate și semnate, fie la adresa sediului nostru social din: comuna Jilava, Șoseaua Giurgiului nr. 292, județ Ilfov, România, fie prin email la adresa dedicată: mailto:gdpr@sterachemicals.ro

 

Vom răspunde la fiecare dintre aceste solicitari ale dumneavoastra în cel mult 1 (o) lună de la primirea solicitarii, exceptând situația în care avem nevoie sa extindem aceasta perioada cu inca cel mult 2 (doua) luni de la primirea solicitării initiale) ținându-se seama de complexitatea și numărul solicitărilor primite. Vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea solicitării initiale, impreuna cu motivele întârzierii.

 

Precizăm totodată faptul că exercitarea drepturilor dumneavoastra de către persoana vizată mai sus-mentionate este gratuită. In cazul solicitarilor care sunt manifest nefondate sau excesive, in particular din cauza caracterului lor repetitiv, vom putea: (a) să percepem o taxa rezonabila avand in vedere costurile administrative ale furnizarii informatiilor de comunicare sau ale realizarii actiunii solicitate; sau (b) să refuzam să dăm curs solicitarii, cu motivarea răspunsului nostru.

 

Dacă solicitați copii suplimentare ale Datelor dumneavoastră care fac obiectul prelucrarii, vă vom putea percepe o taxă rezonabilă, care se bazează pe costurile administrative ale furnizării acestor copii.

Dacă nu sunteți satisfacuti de răspunsul nostru, puteți formula o plângere la ANSPDCP. Mai multe informații despre procedura aferentă plângerilor adresate acestei autoritati sunt disponibile pe website-ul ANSPDCP accesând următorul link: http://dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor.

 

 1. Intrebări și solicitări privind protecția datelor dumneavoastra cu caracter personal

 

Pentru orice comentarii, clarificări sau alte detalii de care aveți nevoie cu privire la prezenta Politică, ne puteți transmite o solicitare fie la adresa poștală a sediului nostru social (mai sus-mentionata), fie la adresa de email dedicata: mailto:gdpr@sterachemicals.ro

 

 1. Actualizari ale acestei Politici

 

Prezenta Politică este supusă actualizarilor ulterioare (de ex., din cauza modificărilor legislative și de practică în materie, ori a modificărilor în operatiunile noastre de afaceri, etc.), ultima versiune a acesteia fiind publicată în Magazinul Online. În măsura în care doriți să vi se comunice o versiune anterioară a acestei Politici, ne puteți transmite o solicitare specifica datata si semnata, fie la adresa sediului nostru social, fie la urmatoarea adresă de email dedicată: mailto:gdpr@sterachemicals.ro

În cazul în care vom efectua modificări minore ale acestei Politici (ce nu se referă la modificarea categoriilor de date cu caracter personal prelucrate, tipurile de prelucrări, scopurile și/sau modalitățile de prelucrare), vom actualiza această Politică si vom mentiona in aceasta data actualizarii. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi guvernată astfel de prevederile noii versiuni a Politicii de la data efectivă a actualizarii.

În cazul în care vom efectua modificări majore ale acestei Politici (ce se referă la modificarea categoriilor de date cu caracter personal prelucrate, tipurile de prelucrări, scopurile și/sau modalitățile de prelucrare), vă vom informa în prealabil despre această modificare fie via e-mail (dacă este posibil), fie prin publicarea unui anunț în acest sens pe Magazinul Online.

Ori de câte ori este cerut conform legii, vom obține consimțământul dumneavoastră specific, si informat anterior prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri și modalități decât cele pentru care deja am obținut consimțământul dumneavoastră.

Prezenta Politică se completează cu Politica de utilizare a cookies, publicată în Magazinul Online.